FACMU [LS + TALKS] Manifesto Kicks off : เราได้อะไรจากการฟัง การบรรยายพิเศษมาทั้งเทอม

พฤษภาคม 24, 2010

เอกภาพ ดวงแก้ว :

คุณเอกภาพได้กรุณานำงานประกวดของคุณเอกภาพมาให้พวกเราได้ชมกัน เราตื่นเต้นไปกับความกระตือรือร้นในการพูด การนำเสนอ และ เพลทงานประกวดมากมายก็เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า สถาปนิกไม่ใช่การพูดแต่เป็นการทำ คุณเอกภาพได้แสดงถึงกระบวนการต่างๆในการประกวดแบบตั้งแต่ตีโจทย์, รวบรวมความคิด, วิธีการหาแนวความคิด, การที่จะพูดมันออกมา [คุณเอกภาพเสนอว่า การใช้นักทฤษฎีหรือการยกคำพูดเชิงทฤษฎีมานำเสนอนั้นความหนักแน่นว่าการพูดเองด้วยตัวสถาปนิก], การทำงาน design development, การทำแบบนำเสนอให้ถูกใจกรรมการด้วยการ “Brush up” [ซึ่งอาจพูดได้ว่าเป็นการทำให้ดึงดูด น่ามอง แนะ “เนี้ยบ”] การจัดเรียง story board และ เป้าหมานในการทำประกวดแบบว่าบางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับรางวัลใดๆ แต่มันเกี่ยวข้องกับการทดลองและเล่นสนุก

อาวุธ อังคาวุธ :

อาจารย์อาวุธได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยาให้เราถึงสองวัน ทั้งในส่วนของ lecture series และ ส่วนของ workshop ตามหาเอกลักษณ์ความเป็นพื้นถิ่น ของสตูดิโอสาม อาจารย์อาวุธ ได้เสนอถึงการจะเป็นสถาปนิกนั้นต้องเป็นผู้ที่เข้าถึงภาวะของความเป็นจริง หากเมื่อสถาปนิกเข้าถึงความ “เป็น+จริง” แล้ว ทุกสิ่งที่สถาปนิกได้ทำและออกแบบก็จะหลั่งไหลออกมาเอง อย่างเข้าใจ โดยการเข้าถึงความจริงสำหรับอาจารย์อาวุธเองนั้นได้ใช้การเขียนภาพมาเป็นวิธีการในการเข้าถึงความจริง

สุริยะ อำพันศิริรัตน์ :

บรรยากาศการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง คุณสุริยะได้มาร่วมเปิดเผยวิธีการในการออกแบบของท่าน ซึ่งได้บันดาลมาจากหลายๆ ส่วนเช่น หนัง, เพลง, หนังสือ, ในการประกอบกันขึ้นมาเป็นสถาปัตยกรรม โดยคุณสุริยะ ได้เสนอการใช้ภาพทัศนียภาพ เป็นตัวแทนของความคิดในการออกแบบอาคาร ในหนึ่งอาคาร อาจจะประกอบไปด้วย ภาพทัศนียภาพหลักหลายๆภาพ เพื่อที่จะเป็นตัวช่วยทำให้สถาปนิกสามารถเห็นอะไรกระจ่างชัดในขณะออกแบบในขณะเดียวกันก็ยังใช้เป็นดังเช่น story board ในการสร้าง series ของ ประสบการณ์ที่ผู้คนจะได้เข้ามาประสบพบเจอในอาคารที่คุณสุริยะออกแบบ

บุญเลิศ เหมวิจิตรพันธ์ :

คุณบุญเลิศ นำเสนองานออกแบบของท่านโดยเน้นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคืออิทธิพลของความสนใจในเรื่องพุทธศาสนาต่องานออกแบบของท่าน (กรุณานำซีดีและหนังสือธรรมมะมาแจกด้วย) โดยได้แสดงให้เห็นความเป็นสถาปนิกที่ต้องสนใจในเรื่องรายละเอียดเชิงวัสดุ ที่ซึ่งประสบการณ์เชิงที่ว่างของผู้ใช้อาคารจะเกิดขึ้นได้อย่างดี หากสถาปนิกมีการครุ่นคิดมาอย่างถี่ถ้วนดีพอ

Mike Jenks

คำเตือนภาวะเรื่องโลกร้อน และ หนังเรื่อง The day after tomorrow อาจเกิดขึ้นจริงหากเรายังใช้วิถีชีวิตที่เพิกเฉยต่อธรรมชาติ อาจารย์ Mike Jenks ได้นำเสนอเรื่องนี้ต่อเราผ่านโครงสร้างการนำเสนอที่หนักแน่นและมีความเป็นวิชาการ ซึ่งอาจจะมีรสชาติแปร่งๆสำหรับนักศึกษาที่ไม่คุ้นเคยต่อการนำเสนอลักษณะนี้ใน Lecture series อยู่บ้าง แต่ก็สนุกและเป็นโอกาสดีที่ได้รับฟังการเลคเชอร์ในลักษณะ international ในตอนท้าย อาจารย์ Mike Jenks ได้นำเสนอ โมเดลของเมืองที่อาจจะเป็นทางออกนั้นคือ Compact city ในหลายๆเมืองๆ ซึ่งในที่สุดแล้ว อาจจะเป็นโมเดลสำหรับเมืองหลวงทุกเมืองของโลกในอนาคต เป็นที่น่าสนใจว่าการเลคเชอร์คราวนี้มีผู้ให้ความสนใจล้นหลาม มีอาจารย์และนักศึกษาจากมหาลัยทางสถาปัตย์มาร่วมฟังกันอย่างมากหลายทำให้ ในตอนท้ายของการเลคเชอร์นั้น มีการแลกเปลี่ยนคำถามกันอย่างเข้มข้นและสนุกสนาน

Facmu Talks

เทอมนี้เรามี Facmu Talks สองครั้งด้วยหัวข้อแรงๆ ทั้งสองครั้ง

ครั้งแรก ลอกเรียน เรียนรู้ – เป็นการกระทุ้งปัญหาที่เกิดขึ้น ในโรงเรียนสถาปัตย์ของเราในปัจจุบัน “นักศึกษาลอกงาน” (ใครติดตามอ่าน Studio Spaces คงจะเห็นความคับค้องใจของอาจารย์หลายท่านต่อคำว่า มาตรฐานทางศีลธรรมที่เปลี่ยนไปของการศึกษาสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน) ได้อาจารยหลายๆ ท่าน จากเกือบทุกสตูดิโอ มาถกประเด็นกัน ในเรื่องนี้ว่า การลอกเรียนและการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างไร อย่างไหนเรียกว่าลอก, อย่างไหนเรียกว่า แรงบรรดาลใจ, ความเป็นของแท้และดั้งเดิมยังมีอยู่มั้ยในโลกนี้, หรือทุกอย่างเป็นเพียงการทำซ้ำของสิ่งใดสิ่งในอดีต, อะไรทำให้นักศึกษาลอกงาน, อะไรคือบทลงโทษ และ เราจะแกไข้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไร

ครั้งที่สอง คลื่นลูกใหม่ของสถาปัตยกรรมไทยประเพณี (AKA การตายอย่างสงบของสถาปัตยกรรมไทยประเพณี) ที่เปิดประเด็นด้วยคำถามแรงๆว่า สถาปัตยกรรมไทยประเพณียังมีอยู่มั้ย หรือว่าได้จากเราไปแล้ว การพยายามเรียกคืนมันกลับมาทำได้อย่างไร และสมควรหรือไม่ที่ควรจะรื้อฟื้นให้กลับมาอีกครั้ง อาจารย์จุลพร ได้เสนอประเด็นที่น่าสนใจว่า ด้วยรูปแบบในปัจจุบันของอาคารร่วมสมัยนั้น จะเห็นได้ว่า การบริโภคทรัพยากร รวมไปถึงราคาค่าก่อสร้างสูงลิ่ว อีกทั้งยังไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเมืองไทย การตระหนักคิดถึงเรื่องความเป็นพื้นถิ่นโดยมีฐานคิดจากเรื่องวัสดุเป็นหนทางหนึ่งของการย้อนคิดเรื่องความเป็นไทย ในครึ่งหลังได้มีการถกเถียงถึงรูปแบบไทยประเพณี โดยมีกรณีศึกษาคือ รัฐสภาไทย โดยได้มีการพูดถึงรูปแบบที่สะท้อนความคิดเชิงการเมืองของการออกแบบรัฐสภาในครั้งนี้ หลังจากพูดคุยแล้วคาดว่าหลายๆคนคงได้ข้อสรุปว่า สถาปัตยกรรมไทยประเพณียังมีความสุขภาพสมบูรณ์ดีในแวดวงสถาปัตยกรรม

10 Responses to “FACMU [LS + TALKS] Manifesto Kicks off : เราได้อะไรจากการฟัง การบรรยายพิเศษมาทั้งเทอม”

 1. brickbrick Says:

  อยากกด like แต่หาปุ่มไม่เจอ 😛

 2. thaicourier Says:

  จริงๆเราสามารถลงปลักอินท์เพื่อให้มันเชื่อมไปเฟซบุ๊คหรือทวิตเตอร์ได้ด้วยนะครับ
  ว่าแล้วก็ลงเลยดีกว่า ! เอาเป็นทวิตเตอร์มั้ยครับ ?

 3. brickbrick Says:

  ยังไงก็ได้ค่ะ แต่ยังไม่ได้สมัคร twitter เลย

 4. brickbrick Says:

  ที่จริง อ.ปัตย์ตั่งใจจะอวดฝีมือดีไซน์โปสเตอร์ใช่มั้ย

 5. thaicourier Says:

  จริงๆ โปสเตอร์พวกนี้ไม่ค่อยได้ดีไซน์นะฮะ จับใส่ๆ (ถ้าเป็นคำเมืองจะได้อารมณ์มาก)

 6. thaicourier Says:

  ทำให้นึกออกว่า เราใช้เว็บบอร์ดเหมือนเฟซบุ๊คอีกแล้ว !
  แต่จริงๆ ผู้คนควรมีเสรี เฟซบุ๊คก็ได้ ไม่เห็นเป็นไร

 7. brickbrick Says:

  ก็ไม่เห็นมีใครมา blogger กับเรา
  ก็เลยต้องทำตัวเป็น facebooker ทำเหมือน board นี้เป็น wall แทน 😛

 8. Ne-o-K Says:

  ขอบคุณอาจารย์ปัตย์ครับ
  เป็นจุดเริ่มต้นของผลพวงจากกิจกรรมอาหารสมองเหล่านี้จริงๆครับ

  ทุกครั้งที่เราได้ฟัง เลคเชอร์เหล่านี้ รวมถึงเสวนาเรื่องแรงๆอย่างนี้
  มักก่อให้เกิดคำถามและการค้นหาต่อไป ไม่สิ้นสุด
  การสรุปและเนื้อหาที่ได้ มันจะผันไปสู่ ความเคลื่อนไหวทางความคิดของชาวสถาปัตย์ มอชอ

  จาก ความคิดหนึ่งๆ สู่ความเห็นหนึ่งๆ เป็นข้อถกเถียงและวาทะที่หลากหลาย
  เป็น Manefesto แห่งกระบวน เป็น school thought แห่งสถา มอชอ ได้ในอนาคต
  กระบวนการนี้ ต้องอาศัยเวลา กลั่นผลึก และความร่วมแรงร่วมใจกันทั้งศิษย์อาจารย์ครับ

  ขอบคุณสำหรับเริ่มต้น และหวังว่ามันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสำหรับกิจกรรมเพื่ออาหารสมองของคณะ
  มามากมาน้อย ก็ไม่ท้อ ขอเพียงไม่หยุดนิ่งละกัน เน๊อะ…
  ขอบคุณจริงๆครับสำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมในทุกๆกิจกรรมครับ (อินไปอีกไหมเนี่ย…)
  ด้วยความนับถือครับ

 9. studiospaces Says:

  @ อาจารย์ ปัตย์
  ท้อได้นะครับ แต่อย่าท้อนาน เมื่อมีไฟจงตีให้ลุกโชน ขอทุนวิัจัยเลยครับ เอาสักสองสามทุนไปเลย (ถ้าไหวนะ) ผมว่าตอนนี้การทำ FACMU TALK กำลังจะกล่อยครับ ไม่แน่ใจว่ามันกร่อยเพราะอะไร เช่น มันกร่อยเพราะเอานักศึกษาปี1 ที่ไม่รู้ไม่ได้สนใจหลอกนะว่าพวกอาจารย์จะพูดอะไรกัน มานั่งเพราะถูกบังคับมา บรรยากาศมันแปลกๆ ร้อนด้วยครับ ร้อนมาก มันอบ (ฟังแล้วเหมือน “มันอบ” จริงๆ นะ) ลานเหลืองนะไม่ work เลยครับ ดูแปลกๆ กึ่งๆ ซีเรียสกึ่งๆ เล่นๆ ผมว่าจัดเล็กๆ เอาแบบที่สนใจจริงๆ ม่ะครับ เหมือนตอนที่เราจัดสัมมนางานวิจัยปรากฎการณ์ก็ได้ สนุกกว่าครับ เสนอต่อว่าน่าจะติดต่อให้ หัวหน้ากลุ่มวิชา แต่ละกลุ่มลองเสนอหัวข้อของกลุ่มก็ได้ครับ จะได้มีแนวคิดกว้างไกลกว่าที่จะเป็นทีมทำงานคิด มันจะแคบและไม่ตรงประเด็นครับ ถ้ากลุ่มวิชาแต่ละกลุ่มวิชาช่วยกันคิด มันจะกลายเป็น pre-lecture series ของกลุ่มวิชาย่้อยๆ เลยนะครับ สู้ๆ ครับ ครั้งหน้าไม่พลาดแน่ครับ

  @Brick Brick
  ไม่มี twitter เหมือนกันเลย ทำยังไงครับที่มันจะ link ไปที่ FB หรือทำให้มันกลายเป็น FB ไปเลยได้ไหม หรือว่า function มันไม่เหมือนกัน ครับ

 10. ิbrickbrick Says:

  @ เรื่อง FACMU TALK เคยคุยกันไปนอกรอบถึงสาเหตุที่มันกร่อย อยากเสนออีกเป็นสองแนวทางค่ะ แนวทางแรกก็เลิกไปเลย เพราะรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ใช้เวลาเตรียมการ แล้วผลจาก 2 ครั้งของเทอมนี้มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ ทางที่สองเสนอว่า อาจจะลองให้นักศึกษามามีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น ให้แต่ละ Studio ผลัดกันจัด โดยให้ นศ. เป็นคนเสนอหัวข้อที่อยากฟัง แล้วก็ผลัดกันเตรียมงาน เช่น ถ้าเราจะมีปีละ 4 ครั้ง ก็ให้ปี 2-5 ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ อย่างน้อยก็จะมีปีนั้นเข้ามาฟัง แล้วก็อาจจะมีบอกต่อๆ กันไป หรือจะทำเป็นโต้วาทีอย่างที่วิชา Post-Modern เคยทำก็อาจจะ Work นะคะ เพราะตอนนั้นได้ยินเสียงเชียร์สนั่นหวั่นไหวมาก

  @ที่ อ. สันต์ถาม มันน่าจะทำได้นะคะ เพราะเห็นพวก web อาชีพเค้าทำกันได้ แต่อาจจะใช้เทคนิคขั้นสูง แต่อย่างง่ายที่สุดที่เราทำกันอยู่ คือ แชร์ลิงค์ STSP บน Facebook อะค่ะ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: