Spatial Generator (03)

สิงหาคม 21, 2009

จาก Sketch Design มาสู่ Project Design แนวทางของกลุ่มที่ตัวเองรับผิดชอบ ผมเสนอให้นักศึกษาได้พิจารณาถึง “วิธีคิด” และ “กระบวนการคิด” มากไปกว่าการมองหารูปแบบและความงามอะไรบางอย่าง

ผมไม่เสนอให้นักศึกษาใช้ “วิธีคิด” โดยอาศัยการสร้างรูปทรงรูปร่างจากการให้ความหมาย การเปรียบเทียบ หรือการแทนค่าโดยอาศัยความหมาย หรือที่เรียกว่า อุปมาอุปไมย (Metarphroical) เพราะสิ่งที่ได้จากการอุปมาอุปไมยมักจะตกไปอยู่ใน กระบวนการของการสื่อความ (Signification) ซึ่งจะต้องมาทำการค้นหาและแทนค่าความหมายสัญญะและรูปสัญญะ และนำเอารูปสัญญะนั้นมาสร้างรูปทรงของอาคาร อะไรที่ถูกทิ้งออกไปคือ “ที่ว่าง” โดยสมมติฐานของผมแล้วการอาศัยแนวคิดในการออกแบบโดยวิธีนี้มักจะทำให้ “ที่ว่าง” กลายเป็นพระรอง หรือ Waste of Space ไป

Process Design of the Group

Process Design of the Group


สำหรับกลุ่มผมเสนอให้ใช้ การอ้างอิงจากสิ่งที่ได้จากบริบทโดยรอบ แต่ไม่ใช่การวิเคราะห์เพื่อมองหาวัตถุ หรือความหมาย แต่เป็นการมองหาความเชื่อมโยง ความต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเศรษฐกิจ (การเชื่อมโยงด้านตลาดกิจกรรมทางการค้าและร้านอาหาร) ทางวัฒนธรรม (ต่อเชื่อมกับการใช้สอยในพื้นที่ใกล้เคียงเช่นศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม) ทางการเมือง (ใครใช้ใครไม่ได้ใช้ใครถูกรวมเข้าใครถูกแยกออก) ซึ่งแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ “อาศัยและอ้างอิงจากระบบภายนอก” หรือที่เรียกว่า Semantics (ผมอาจจะเข้าใจผิดในการเรียกชื่อได้ แต่วิธีคิดโดยอาศัยระบบภายนอกเป็นหัวใจที่คิดว่าไม่น่าพลาด) ดังเ่ช่นสิ่งที่ปรากฏออกมาให้เห็นในภาพด้านบน นักศึกษาบางคนเลือกการต่อเชื่อมของเส้นทางอาหาร บางคนเลือกการต่อเชื่อมจากมุมมองของการใช้งานหลายๆ อย่างที่จะเิกิดขึ้นภายในโครงการ บางคนเลือกการเชื่อมโยงจากทิศทางการเดินทางของนักท่องเที่ยว และบางคนพัฒนาต่อจากแนวทางที่ได้จาก Sketch Design (แทรกซึม)
Final Work of the Group

Final Work of the Group


Final Work of the Group

Final Work of the Group


ผมเชื่อว่านักศึกษาบางคนสนุกไปกับ “วิธีคิด” และ “กระบวนการทำงาน” ในเชิงทดลองแบบนี้ แต่หลายคนก็คงจะมองว่ามันเป็นข้อจำกัด ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาที่ไม่สุดทาง เกิดความไม่มั่นใจในหลายๆ ช่วงของการทำงาน แต่อย่างน้อยพวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่า การออกแบบไม่ใช่เกิดจาก “ปัีจจัยหรือระบบจากภายใน” เท่านั้น คือไม่ใช่เกิดจาก การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ (Site Analysis) ไปสู่การกำหนด Zoning ไปสู่การจัด Area Requirement และ Function Diagram และสุดท้ายไปจบที่ Schematic Design (เพราะถ้ามันมีแต่ระบบเดียวแบบนี้มันก็กลายเป็นตลาดอุตสาหกรรมเหมือนกันไปเสียหมดสิครับ) แล้วล้านนามันไปอยู่ตรงไหนหว่า T_T

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: